ufabet

ทำไม Value Chain คือ เครื่องมือสำคัญในการลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ให้บริษัท

อีกหนึ่ง Framework ที่ถูกนำมาใช้ในธุรกิจอย่างแพร่หลาย และค่อนข้างเวิร์คมากในการทำความเข้าใจกระบวนการของทั้งองค์กร

เพื่อให้เราสามารถ ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทั้งหมด และเพิ่มรายได้จากการสร้างคุณค่า ให้กับขั้นตอนต่างๆ และสินค้า หรือบริการ.. บทความนี้เราจะมาทำความรูจักกันว่า Value Chain คืออะไร.. Value Chain คือ ตารางที่รวมกิจกรรม และกระบวนการในบริษัท ทั้งหมด ตั้งแต่ ฝ่ายบุคคล เทคโนโลยี การจัดซื้อ หาวัตถุดิบ การผลิต การตลาด การขาย ไปจนสินค้าออกไปถึงมือผู้บริโภค โดยจะแยกกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วนอย่างชัดเจนเพื่อให้ไม่สับสนคือ

  • Support Activity: กิจกรรมที่สนับสนุนบริษัท เช่น การพัฒนาเทคโนโลยี ฝ่ายบุคคล การจัดซื้อ
  • Primary Activity: กิจกรรมหลักของบริษัท เช่น การนำวัตถุดิบเข้ามา ผลิต เตรียมจัดจำหน่าย การตลาด การขาย และบริการหลังการขาย เป็นต้น

เป้าหมายของการทำ Value Chain คือ อะไร

Value Chain ถูกพัฒนาขึ้นโดย Michael Porter ศาสตราจารย์ด้านธุรกิจจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงปี 1980s เป้าหมายหลักๆ ของการทำ Value Chain Analysis หรือ ห่วงโซ่แห่งคุณค่า คือ การช่วยให้ผู้ประกอบการ และทีมงานในองค์กรมองเห็นภาพรวมว่า กระบวนการทั้งหมดของบริษัทเรามีอะไรบ้าง แต่ละขั้นตอนเกิดอะไรขึ้นบ้าง ตอนนี้แต่ละกระบวนการเป็นอย่างไร ตรงไหนติดปัญหา ตรงไหนลดต้นทุนได้ หรือเราจะสามารถพัฒนาส่วนไหน เพื่อเพิ่ม Value หรือคุณค่าเข้าไปในองค์กร หรือสินค้าของเรา

ซึ่งการสร้างคุณค่า และปรับปรุงประสิทธิภาพนี้จะช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับบริษัท และเพิ่มกำไรให้กับบริษัท ทั้งนี้ เรายังสามารถใช้ Value Chain มาวิเคราะห์กระบวนการของคู่แข่งได้ด้วย ว่ากระบวนการทั้งหมดของคู่แข่ง ทำอะไร ทำอย่างไร ตรงไหรบ้างที่คู่แข่งทำได้ดีกว่าเรา ตรงไหนบ้างที่เราควรปรับเพื่อที่จะสร้างคุณค่าให้เหนือกว่าคู่แข่ง

SWOT Analysis ต่างกับ Value Chain Analysis อย่างไร

SWOT คือเครื่องมือที่ทำเพื่อวิเคราะห์ภาพรวม จุดแข็ง จุดอ่อน ของธุรกิจเรา รวมถึงภาพรวมด้านคู่แข่ง และโอกาสทางธุรกิจ ต่างกับ การวิเคราะห์ Value Chain ที่จะโฟกัสเข้ามาที่กระบวนการ และกิจกรรมภายในองค์กรแบบเต็ม เน้นการพัฒนา ลดต้นทุน เพิ่มกำไร และสร้างคุณค่าในองค์กร หรือตัวสินค้าเป็นหลัก

น่าจะเริ่มเห็นภาพรวม และเป้าหมายของ Value Chain กันบ้างแล้ว ทีนี้เรามาเจาะลึกในแต่ละ Activity ใน Value Chain กัน โดยเราจะแบ่งออกเป็น Support Activities และ Primary Activities ซึ่งการเริ่มทำ Value Chain Analysis คือการเริ่มกำหนด 2 ส่วนนี้ ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง

ufabet

การกำหนด Activities ใน Value Chain Analysis

Primary Activities

Primary Activities คือกิจกรรมหลัก ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตสินค้า หรือเรียกง่ายๆ คือกิจกรรมหลักในการผลิตสินค้า หรือบริการที่ทำรายได้ให้กับบริษัท ในขณะที่ Support Activities คือกิจกรรมสนับสนุนที่จะช่วยให้กิจกรรมหลักออกมาดีขึ้น โดย Primary Activities แบ่งออกเป็น 5 ส่วน มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

Inbound Logistics คือ โลจิสติกส์ขาเข้า เรียกง่ายๆ ว่า Input นั่นเอง ซึ่งคือ กระบวนการในการจัดซื้อ จัดหาการขนส่ง รับวัตถุดิบหรือวัสดุมาจากซัพพลายเออร์ รวมไปถึงการเก็บรักษา ควบคุม และตรวจสอบสต็อคสินค้าในโรงงานก่อนที่จะนำมาใช้ผลิตในขั้นตอนต่อไป

Operations หรือ การผลิต คือ ขั้นตอนในการทำ Input ให้ออกมาเป็นสินค้า หรือบริการ ซึ่งบริษัทควรจะมีวิธีในการควบคุมการผลิต และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า

Outbound Logistics คือ โลจิสติกส์ขาออก เรียกง่ายๆ ว่า Output ของการผลิต ซึ่งหมายถึงการการส่งมอบผลิตภัณฑ์จากสายการผลิตไปยังโกดังสำหรับจัดเก็บ หรือไปยังช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งขั้นตอนนี้จะรวมไปถึงการรวบรวมและจัดเก็บสินค้า การบริการลูกค้าที่ดี และการกระจายสินค้าด้วยการขนส่งที่ตรงต่อเวลาและมีสินค้าเสียหายน้อยที่สุด


ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ pixypatch.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated